1 | TesterToday.edu.vn

Khai giảng khóa học TesterToday

- Khai giảng: 19h- 20h30 thứ 3 ngày 20/07/2021.

- Lịch học: 19h- 20h30 thứ 3, thứ 5 | 9h30 - 11h thứ 7, chủ nhật

- Địa điểm: Học online qua Team

- Học phí: 3.500.000 VNĐ/Khóa/2 tháng (đã bao gồm tài liệu học).

- Khuyến mại đặc biệt:

 • Giảm ngay 200K nếu bạn đóng học phí bằng hình thức chuyển khoản (Thời gian áp dụng: Trước 20/07/2021)
 • Giảm ngay 100K/học viên nếu bạn giới thiệu được học viên tham gia cùng khóa học với bạn.
  Thông tin chuyển khoản học phí
 • Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (VietcomBank), chi nhánh Thành Công
 • Chủ tài khoản: NGUYỄN TUẤN TÚ
 • Số tài khoản: 0451000254841
- Cần hỗ trợ thông tin, các bạn vui lòng liên hệ:

2 | TesterToday.edu.vn

Phần I: Software testing Theory
 • Buổi 1: Giới thiệu về Kiểm thử phần mềm
  - Tính cần thiết của kiểm thử phần mềm.
  - Lỗi là gì? Bug là gì?
  - Chất lượng phần mềm
  - Ý thức về chất lượng
 • Buổi 2: Quy trình phát triển phần mềm và các công đoạn test
  - Quy trình phát triển phần mềm
  - Flow của công đoạn testing
  - Mô hình chứ W
  - Các loại Test và phân loại test
  - Khái quát về testing
  - Chủng loại của Blackbox Testing
 • Buổi 3+4: Whitebox Testing
  - Whitebox testing là gì?
  - Module và cấu tạo logic
  - Flow control testing
  - Data flow testing
  - Bài tập
3 | TesterToday.edu.vn
 • Buổi 5+6+7+8+9: Phương pháp và kỹ thuật Testing
  - Test class đồng giá trị + Bài tập
  - Test giá trị biên + Bài tập
  - Decision table testing + Bài tập
  - Test di chuyển trạng thái + Bài tập
  - Test kết hợp + Bài tập
 • Buổi 10: Test document
  - Giới thiệu về test document
  - Cách viết đúng test document
  - Test Mornitoring
 • Buổi 11: Làm bài kiểm tra phần Theory.
4 | TesterToday.edu.vn
Phần II: Software testing Practice
 • Buổi 12+13: Phương pháp làm việc
  - Tranh luận
  - Điều gì tạo ra phần mềm có chất lượng cao?
 • Buổi 14-17: Testcase
  - Giới thiệu về Testcase
  - Template Testcase
  - Lưu ý khi viết Testcase
  - Thực hành (4 buổi)
 • Buổi 18: LogBug
  - Giới thiệu BugTracking
  - Cài đặt Mantis
  - Cách thức log bug
  - Vòng đời Bug
5 | TesterToday.edu.vn
 • Buổi 19-21: Execute Test
  - Thực hành
 • Buổi 22: [Chuyên đề] GUI Testing overview
  - Lý thuyết
  - Thực hành
 • Buổi 23: Làm bài kiểm tra Software Testing Practice
  - Bài kiểm tra lý thuyết
 • Buổi 24: Làm bài kiểm tra Software Testing Practice
  - Bài kiểm tra thực hành
 • Buổi 25: Hướng dẫn làm CV.
6 | TesterToday.edu.vn


The End.