1 | TesterToday.edu.vn

Khai giảng khóa học "Automation use Selenium" trong 16/12/2017

- Lịch học: 16h30-18h00 thứ 7 và 14h - 17h chủ nhật

- Địa điểm: Tầng 5 Tòa nhà Bright English Center, số 50 Nguyễn Phúc Lai, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội. (Bản đồ)

- Học phí: 5.000.000 VNĐ/Khóa/2 tháng (đã bao gồm tài liệu học).

- Khuyến mại: nhận dịp khai giảng nếu đóng học phí trước ngày 08/12/2017 sẽ được giảm 200.000VNĐ, giảm tiếp 300.000VNĐ mỗi bạn với 1 nhóm có từ 3 bạn đăng ký trở lên. Hoặc, giảm 300.000VNĐ cho những bạn đóng tiền = hình thức chuyển khoản trước ngày 08/12/2017 (không áp dụng cùng với các khuyến mại khác)
- Siêu khuyến mại: giảm 1.500.000VNĐ cho những bạn đã từng học ở TesterToday khi đăng ký khóa học "Automation use Selenium" (không áp dụng cùng với các khuyến mại khác)
- Cần hỗ trợ thông tin, các bạn vui lòng liên hệ:

2 | TesterToday.edu.vn

 • Buổi 1: Giới thiệu và quy trình về kiểm thử tự động
  - Automation testing là gì?
  - Vai trò của Automation testing
  - Khi nào không thực hiện kiểm thử tự động?
  - Bẫy dành cho người phụ trách Test
  - Automation Process
 • Buổi 2+3: Selenium IDE
 • Buổi 4: Cấu hình và cài đặt các công cụ
 • Buổi 5+6: Java cơ bản
 • Buổi 7+8+9+10: Selenium WebDriver
3 | TesterToday.edu.vn
 • Buổi 11+12: Automation Framework
 • Buổi 13: Log4j
 • Buổi 14+15: TestNG Framework
 • Buổi 16: Cross-Browser Testing with Selenium Grid
 • Buổi 17+18: Maven
 • Buổi 19: GitHub
4 | TesterToday.edu.vn
 • Buổi 20+21: Continuous Integration
 • Buổi 22: Kiểm tra thực hành Automation Testing
 • Buổi 23+24: [Chuyên đề]: Automation Testing for Android
 • The End.