1 | TesterToday.edu.vn

Khai giảng khóa học TesterToday - Lớp T190323

- Khai giảng: 16h30- 18h thứ 7 ngày 23/03/2019.

- Lịch học: 18h30-20h00 thứ 2, thứ 4, thứ 6

- Địa điểm: Tầng 5 Tòa nhà Bright English Center, số 50 Nguyễn Phúc Lai, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội. (Bản đồ)

- Học phí: 3.000.000 VNĐ/Khóa/2 tháng (đã bao gồm tài liệu học).

- Khuyến mại đặc biệt:

 • KHUYẾN MẠI: Lớp T190323
 • Giảm ngay 200K khi bạn đóng học phí trực tiếp tại trung tâm hoặc giảm 300K nếu bạn đóng học phí bằng hình thức chuyển khoản (Thời gian áp dụng: Trước 20/03/2019)
 • Giảm ngay 100K/học viên nếu bạn giới thiệu được học viên tham gia cùng khóa học với bạn.
- Cần hỗ trợ thông tin, các bạn vui lòng liên hệ:

2 | TesterToday.edu.vn

Phần I: Software testing Theory
 • Buổi 1: Giới thiệu về Kiểm thử phần mềm
  - Tính cần thiết của kiểm thử phần mềm.
  - Lỗi là gì? Bug là gì?
  - Chất lượng phần mềm
  - Ý thức về chất lượng
 • Buổi 2: Quy trình phát triển phần mềm và các công đoạn test
  - Quy trình phát triển phần mềm
  - Flow của công đoạn testing
  - Mô hình chứ W
  - Các loại Test và phân loại test
  - Khái quát về testing
  - Chủng loại của Blackbox Testing
 • Buổi 3+4: Whitebox Testing
  - Whitebox testing là gì?
  - Module và cấu tạo logic
  - Flow control testing
  - Data flow testing
  - Bài tập
3 | TesterToday.edu.vn
 • Buổi 5+6+7+8+9: Phương pháp và kỹ thuật Testing
  - Test class đồng giá trị + Bài tập
  - Test giá trị biên + Bài tập
  - Decision table testing + Bài tập
  - Test di chuyển trạng thái + Bài tập
  - Test kết hợp + Bài tập
 • Buổi 10: Test document
  - Giới thiệu về test document
  - Cách viết đúng test document
  - Test Mornitoring
 • Buổi 11: Làm bài kiểm tra phần Theory.
4 | TesterToday.edu.vn
Phần II: Software testing Practice
 • Buổi 12+13: Phương pháp làm việc
  - Tranh luận
  - Điều gì tạo ra phần mềm có chất lượng cao?
 • Buổi 14-17: Testcase
  - Giới thiệu về Testcase
  - Template Testcase
  - Lưu ý khi viết Testcase
  - Thực hành (4 buổi)
 • Buổi 18: LogBug
  - Giới thiệu BugTracking
  - Cài đặt Mantis
  - Cách thức log bug
  - Vòng đời Bug
5 | TesterToday.edu.vn
 • Buổi 19-21: Execute Test
  - Thực hành
 • Buổi 22: [Chuyên đề] GUI Testing overview
  - Lý thuyết
  - Thực hành
 • Buổi 23: Làm bài kiểm tra Software Testing Practice
  - Bài kiểm tra lý thuyết
 • Buổi 24: Làm bài kiểm tra Software Testing Practice
  - Bài kiểm tra thực hành
 • Buổi 25: Hướng dẫn làm CV.
6 | TesterToday.edu.vn


The End.